За нас

Фирмата ОКСИ Консулт 97 ЕООД  е създадена през 1997 г. като резултат от дългогодишната съвместна работа с немската фирма ZINSER GmbH.

Основен предмет на дейност за нас са машините за газокислородно и плазмено рязане като първи по-важност технологичен етап от заготвителното производство в машиностроенето.

Ние предлагаме цялостни решения от изготвяне на техническото задание до пускането в експлоатация, обучението на персонал както и гаранционен и извънгаранционен сервиз.